Daily Archives

2 Articles

.ว. จอชฮอว์ลีย์: นโยบายของพรรคเดโมแครตบังคับให้คนงานอเมริกันแข่งขันกับ ‘แรงงานทาส’

Posted by admin on
News

สนโยบายการค้าและเศรษฐกิจที่หายนะของพรรคเดโมแครต”ทำให้คนงานอเมริกันแข่งขันกับแรงงานทาส” ส.ว. Josh Hawley , R-Mo กล่าวกับ ” Fox News Primetime ” เมื่อวันศุกร์

อาหารผู้ป่วย อาหารทางการแพทย์

Posted by admin on
News

อาหารผู้ป่วย อาหารทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วยขาดสารอาหาร อาหารทางการแพทย์ เป็นอาหารที่ใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์ เพื่อช่วยผู้ป่วยให้ได้รับสารอาหารที่ถูกต้อง และเหมาะสมต่อโรค เช่นอาหารสำเร็จรูปที่ใช้ให้ทางสายอาหาร หรืออาหารที่รับประทานเสริมเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายและสภาวะของโรคผู้ป่วย และการใช้อาหารทางการแพทย์ มีความจำเป็นต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้น เพราะต้องใช้อย่างระมัดระวัง เพราะหากใช้อาหารทางการแพทย์อย่างผิดวิธีแล้ว จะส่งผลเสียต่อร่างกาย เพราะร่างกายอาจจะได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน หรือในปนิมาณที่เพียงพอต่อความจำเป็นต่อร่างกาย อาจจะส่งผลให้ร่างกายเกิดภาวะขาดสารอาหารได้