Daily Archives

One Article

นักกีฬาต้องเผชิญกับประเด็นขัดแย้งทางศีลธรรมของวัคซีน

Posted by noi on
Sport News

นักกีฬาต้องเผชิญกับภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก หากให้ความสำคัญกับวัคซีนโควิด -19 ก่อนการแข่งขันกีฬาโตเกียวในฤดูร้อนนี้ซึ่งหวังว่าจะได้เปิดตัวการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกของเธอบอกว่าจะไม่นั่งกับเธอหากนักกีฬามีความสำคัญเหนือคนที่อ่อนแอ จากคณะกรรมการโอลิมปิกสากลแนะนำว่าคู่แข่งควรมีลำดับความสำคัญสูงสำหรับวัคซีน